Całkowita lub stopniowa migracja: 4 przypadki przejścia na Dedicated Cloud

Przypadek 1 : Posiadasz wirtualne maszyny, instancje, VPS w usłudze public cloud.Dedicated Cloud pozwala na ich grupowanie w ramach przestrzeni w 100% dedykowanej. Możesz je organizować, optymalizować koszty, zwiększać SLA, definiować najlepsze strategie przywracania i ciągłości działania. Jest to doskonała oferta do stabilizowania projektu w czasie i do rozwoju projektu. Dysponujesz dużą wolnością posiadając dostęp do powłoki wirtualizacji (VAAS) i dzięki temu możesz definiować zaawansowane strategie.

Posiadasz VM w usłudze public cloud? Oszacuj tutaj koszty usługi Dedicated Cloud.
Przypadek 2 : Posiadasz wirtualne infrastruktury na serwerach dedykowanychDedicated cloud zmniejsza czas migracji i wdrażania. OVH kieruje zautomatyzowanym wdrażaniem i aktualizowaniem serwerów oraz rozwiązań wirtualizacji. Ty możesz skupić się na wirtualnej infrastrukturze, tworzyć zaawansowane plany, w celu zapewnienia dostępności na poziomie sprzętowym, dzięki automatycznej wymianie serwerów. Importujesz stare wirtualne maszyny na usługę Dedicated Cloud i dysponujesz czasem, w którym możesz zoptymalizować swoje strategie.

Możesz połączyć serwery dedykowane z usługą dedicated cloud (mówimy o architekturze hybrydowej) poprzez prywatną sieć OVH (Vrack)
Przypadek 3 : Masz fizyczną infrastrukturę na serwerach dedykowanychBędziesz mógł przenieść swoją działalność dzięki narzędziom przygotowanym przez producentów. Jeśli wybrałeś usługę Dedicated Cloud opartą na rozwiązaniach VMware, możesz korzystać z darmowego narzędzia VMware Converter. Jeśli Twoja usługa Dedicated Cloud jest oparta na rozwiązaniach Microsoft, możesz korzystać z Virtual Machine Converter. Usługa Dedicated Cloud pozwala na uwolnienie się od zarządzania serwerami dedykowanymi oraz na skonsolidowanie architektury i wykorzystania zasobów.

Możesz zachować połączenie między serwerami dedykowanymi i usługą dedicated cloud (mówimy o infrastrukturze hybrydowej) dzięki prywatną siecią OVH (Vrack).
Przypadek 4 : Masz już wewnętrzny cloud (Private Cloud) na swoich serwerachBędziesz mógł przenieść całą lub część działalności (dane, maszyny) na usługę Dedicated Cloud OVH nie zmieniając technologii ani architektury. Odnajdziesz te same rozwiązania i licencje, z których korzystasz w swojej firmie (VMware, VSphere) w najnowszych wersjach.

Skrócisz czas rozbudowy, aktualizacji i konserwacji infrastruktury Cloud. Dodanie serwera do wirtualnej infrastruktury nie zajmie połowy dnia, lecz 5 minut.

Twoje wewnętrzne koszty zmienią się z CAPEX na OPEX: Nie będziesz płacił za licencje, sprzęt i sieć, lecz będziesz mógł je wydzierżawić i rozszerzać w czasie rzeczywistym

Będziesz mógł zdefiniować plany przywrócenia działania lub kontynuacji działania między Twoim centrum danych i jednym lub kilkoma centrami danych OVH.

Dzięki standardowym technologiom możesz zbudować cloud hybrydowy zapewniając sobie uproszczoną przenośność i odwracalność.