Bezpieczne, skalowalne środowisko wirtualnych pulpitów oparte na nowoczesnej wirtualizacji

OVH i wokati Technologies

OVH i wokati Technologies - Case study
Thumbnail

20 sekund
czas uruchomienia
aplikacji

Thumbnail

10-20%
oszczędności
(odzwierciedlone w
końcowej cenie dla
klienta)

Thumbnail

+700 Mbps
prędkość sieci z
opóźnieniem < 10 ms

W skrócie

Firma wokati Technologies oferuje szybkie, elastyczne i bezpieczne rozwiązania w chmurze dużym przedsiębiorstwom oraz małym i średnim firmom. Rozwiązanie wokatiBox CloudPC to dwucalowy komputer w kształcie sześcianu, wspomagany nieograniczonymi zasobami w chmurze, dzięki któremu klienci otrzymują dostęp do wysokiej klasy wirtualnego pulpitu. W miarę rosnących potrzeb, wirtualny pulpit można szybko i bez dużych nakładów kosztów rozbudować. Rozwiązanie to charakteryzuje się szybkością wdrożenia, bezpieczeństwem oraz stałą wydajnością. Aby je osiągnąć, wokati Technologies stosuje ostre kryteria wyboru partnerów, we współpracy z którymi rozwija i utrzymuje własną infrastrukturę.

Chcąc zapewnić swoim użytkownikom wydajność spełniającą ich oczekiwania, firma wybrała OVH jako partnera w zakresie usług data center. Wirtualne pulpity zintegrowane z wokatiBox są obecnie hostowane wyłącznie w ramach Private Cloud od OVH, w redundantnej infrastrukturze zapewniającej wymagany poziom SLA i dającej gwarancję najwyższej jakości rozwiązań.

"Jestem bardzo zadowolony z decyzji o wyborze OVH na naszego głównego dostawcę infrastruktury serwerowej i sieciowej. Już pierwsze wspólne projekty przyniosły natychmiastowe i wymierne korzyści dla naszej podstawowej działalności. To dobrze wróży na przyszłość...”

Ashoka Reddy, założyciel i CEO wokati Technologies UK

Wyzwanie

Szybkość, bezpieczeństwo i prostota w kontekście wydajności, wdrożeń i rozwoju to kluczowe aspekty liczące się na rynku produktów cyfrowych. System wokatiBox CloudPC, o średnim czasie ładowania aplikacji wynoszącym 20 sekund, został specjalnie zaprojektowany, aby sprostać tym wyzwaniom. Oznacza to, że nowe maszyny wirtualne muszą być gotowe do użycia w dowolnym momencie, aby użytkownicy mogli szybko skalować swoją infrastrukturę, dodając nowe wirtualne maszyny za pomocą kilku kliknięć. Elastyczność - zarówno w doborze sprzętu, jak i konfiguracji wirtualizacji, była kolejnym elementem kluczowym dla długoterminowych planów wokati Technologies.

Użytkownicy rozwiązań wokati Technologies oczekują wysokiego poziomu zabezpieczenia danych oraz niezawodności infrastruktury, bez nieoczekiwanych przerw w dostępności usług podczas aktualizacji systemu, awarii sprzętu czy w sytuacjach nagłego wzrostu ruchu. Gwarantowany poziom świadczenia usług (SLA) jest zatem niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo i jakość dostarczanych rozwiązań, i, co za tym idzie, spokój klientom, którzy mogą bezproblemowo rozwijać swoją infrastrukturę.

„Wiele firm inwestuje w duże serwery, planując, że z czasem je zapełni, jednak większość komputerów wykorzystuje mniej niż 30% swoich zasobów i prawdopodobnie tylko niewielki procent przestrzeni dyskowej. Dzięki OVH i wirtualizacji użytkownicy nie muszą już płacić za pozostałą, pustą przestrzeń, ponieważ maksymalnie wypełniamy serwery. Ponadto warto zaznaczyć, że wirtualizacja jest ekologiczną technologią, dzięki której obniżamy koszty zasilania centrum danych.”

Ashoka Reddy, założyciel i CEO wokati Technologies UK

Infrastruktura wirtualnych pulpitów

 

Rozwiązanie

Infrastruktura wirtualnych pulpitów została w całości utworzona w środowisku Private Cloud OVH i jest hostowana w centrum danych w Roubaix we Francji. Wybór tego rozwiązania jest wynikiem intensywnych konsultacji między wokati Technologies a zespołami OVH, które wspólnie zaprojektowały infrastrukturę tak, aby spełnić (a nawet przekroczyć) aktualne i przyszłe oczekiwania użytkowników końcowych. Kluczowe znaczenie ma wykorzystanie oprogramowania VMware vSphere, umożliwiającego szybkie wdrażanie i konfigurowanie nowych maszyn wirtualnych, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Private Cloud, nie tylko spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności, jakie stawia przed dostawcą chmury wokati Technologies, ale także umożliwia urządzeniu wokatiBox ładowanie aplikacji w czasie krótszym niż 20 sekund, jednocześnie generując 10-20% oszczędności w porównaniu z alternatywną infrastrukturą IT. Dodatkowo, testy szybkości sieci wykazały, że z łatwością zostały osiągnięte prędkości przekraczające 700 Mbps zarówno    w przypadku wysyłania, jak i pobierania danych, a opóźnienie nie przekroczyło 10 ms.

Europejskie centra danych OVH stanowiły mocny punkt oferty OVH, gdyż umożliwiły firmie wokati Technologies dostęp do pomocy technicznej w tej samej strefie czasowej oraz ścisłą współpracę z ekspertami OVH w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu. Na tym etapie zespoły wytypowały najlepszą do tego zastosowania konfiguracje serwerów. Następnie intensywnie je przetestowały, aby sprawdzić czy sprzęt sprosta przewidywanym wzrostom ruchu oraz czy umożliwi skalowanie rozwiązania w przyszłości. Cały proces pozwolił firmie wokati Technologies zyskać głęboką wiedzę na temat metod efektywnego wdrażania maszyn wirtualnych oraz umożliwił jej skoncentrowanie się na monitorowaniu i zwiększaniu wydajności swoich rozwiązań. W fazie rozwoju projektu dodane zostały również mechanizmy zapewniające redundancję, które zapewniają ciągłość działania systemu nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Firma wokati Technologies oczekiwała gwarantowanego poziomu świadczenia usług (SLA) oraz zapewnienia wydajności infrastruktury niezależnie od okoliczności, za wyjątkiem przypadków działania siły wyższej. Dzięki posiadaniu niezawodnej sieć światłowodowej, spełnienie warunków SLA nie wymagało od OVH ponoszenia dodatkowych kosztów. Niezbędne środki zostały już wcześniej wdrożone w infrastrukturze chmury prywatnej.

Zarówno przed, jak i po wdrożeniu, OVH i VMware dostarczyły firmie materiały edukacyjne dotyczące wirtualizacji i przetwarzania w chmurze, które okazały się niezwykle przydatne dla zespołu wokati. Pomogły mu w maksymalnym wykorzystaniu zasobów OVH i dostosowaniu się do potrzeb klientów. Wśród materiałów znalazły się przewodniki online i filmy wideo, a także szkolenie dotyczące Private Cloud zorganizowane w londyńskim biurze w ramach OVH Academy.

Korzyści

Udane partnerstwo wokati Technologies i OVH wchodzi powoli w następny etap rozwoju, a eksperci z obu firm współpracują, aby zidentyfikować obszary, w których można udoskonalić infrastrukturę. W szczególności uruchomienie centrum danych OVH w Wielkiej Brytanii stało się szansą dla wokati Technologies na rozbudowę sieci o kolejne centrum danych. Dzięki temu wdrożony został plan disaster recovery. W niedalekiej przyszłości planowana jest również implementacja zapory sieciowej NSX w celu dalszego zwiększenia bezpieczeństwa danych klientów oraz poziomu kontroli.

Bezpośredni kontakt z inżynierami OVH zapewnia wokati Technologies możliwość wpływania na długoterminową strategię rozwoju technologii. Zespół account managerów OVH regularnie kontaktuje się z zespołami wokati, aby monitorować postępy projektów i identyfikować nowe potrzeby.

Aktualnie firmy prowadzą rozmowy na temat wdrożenia procesorów GPU w ramach Private Cloud, aby wspólnie sprostać wymaganiom jednej z wiodących firm architektonicznych, która korzysta z rozwiązań wokati. Partnerstwo wokati Technologies i OVH jest doskonałą podstawą do tworzenia takich innowacji w przyszłości.

“Relacje z OVH, naszym globalnym partnerem technologicznym, są dla nas bardzo ważne, zwłaszcza obecnie, gdy zamierzamy podpisać umowę długoterminową.  Pod tym względem nasz wzrost postrzegam jako wzrost obopólny.”

Ashoka Reddy, założyciel i CEO wokati Technologies UK

Sprawdź również

OVH i 3CX - Case Study
Plan Ciągłości Działania, Skalowalność, Wirtualizacja

3CX

Cyfrowe centrale PBX wymagają szybkiej i bezpiecznej infrastruktury. OVH, w oparciu o Private Cloud, dostarcza platformę, dzięki której 3CX może zarządzać usługami internetowymi oraz krytycznymi systemami leżącymi u podstaw katalogu narzędzi do komunikacji.
OVH i Divante - Case Study
Wysoka Dostępność, Skalowalność, Wirtualizacja

Divante

Divante wykorzystuje Private Cloud, aby szybciej dostarczać klientom platformę Open Loyalty w modelu SaaS. Dzięki Open Loyalty działającej w chmurze, firmy zyskały możliwość przetestowania konceptu programu lojalnościowego przy minimalnych kosztach.
OVH i Stonegate Ltd. -  Case Study
Plan Ciągłości Działania, Wysoka Dostępność, Skalowalność, Wirtualizacja

Stonegate IT

Gama rozwiązań chmurowych OVH spełnia wymagania klientów Stonegate w zakresie elastyczności, skalowalności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Szybkość, z jaką OVH wdraża usługi w centrach danych pozwala sprostać zmieniającym się potrzebom, przy zachowaniu ciągłości działania usług.