Could not retrieve the oEmbed resource.

Rozwiązania hostingowe, które wspierają potrzeby ekspertów od migracji IT

OVH i Stonegate IT Ltd.

10,000+ servers and applications migrated to cloud environments

+10 000

serwerów i aplikacji zmigrowanych do chmury

120s server delivery time

120s 

czas dostarczania serwerów

100% adherence to open standards and no vendor lock-in

100%

współoperatywności i odwracalności danych

W skrócie

Stonegate IT Ltd. jest jednym z wiodących dostawców usług IT dla brytyjskich przedsiębiorstw. Ich zakres działalności obejmuje zarządzanie infrastrukturą, konsulting oraz migracje, zarówno infrastruktur, jak i aplikacji webowych. Od 2007 roku spółka przeprowadziła migracje serwerów i aplikacji do rozwiązań chmurowych (lub chmury hybrydowej) u ponad 10 000 klientów oraz zapewniła im wsparcie techniczne, tak aby mogli wykorzystać w pełni wszystkie możliwości infrastruktury. OVH jest jednym z kluczowych partnerów Stonegate, świadczącym szeroką gamę usług hostingowych i zapewniającym ich skalowalność, niezawodność oraz gwarancję uruchomienia w bardzo krótkim czasie. Dzięki współpracy z globalnym dostawcą rozwiązań chmurowych, Stonegate mogła skupić się na rozwijaniu swoich kompetencji w zakresie realizacji szybkich, stabilnych i bezpiecznych migracji.

Simon Mohr, dyrektor zarządzający w Stonegate, opowiedział nam o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowatorskich technologii informacyjnych oraz o tym, jak dzięki partnerstwu z OVH jego firma zyskała zasoby i elastyczność umożliwiające ich podjęcie.

Wyzwanie

W świetle dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych, działalność klientów Stonegate wymaga elastycznego podejścia do IT, zwłaszcza w kwestii przenoszenia infrastruktury. Decyzje o migracji często zapadają w ostatniej chwili, co wiąże się z krótkim terminem realizacji i specyficznymi wymaganiami dotyczącymi nowej infrastruktury. W takiej sytuacji nieodzowne jest zaufanie wobec dostawcy infrastruktury hostingowej. Rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań poszczególnych klientów, muszą być uruchamiane szybko, aby firma Stonegate mogła w krótkim czasie zapewnić solidną i niezawodną infrastrukturę.

Ponadto Stonegate jest zwolennikiem otwartych standardów i interoperacyjności. Wcześniej spółka ta współpracowała z dostawcami usług hostingowych, którzy zapewniali, że klienci nie będą zmuszeni do korzystania z zamkniętych standardów. Niestety nie dotrzymali obietnicy. Dlatego Stonegate postawił na współpracę z dostawcą, który jest rzeczywiście zaangażowany w promocję otwartych standardów w IT i je stosuje.

Rozwiązanie

Branża IT jest bardzo specyficzna, ponieważ sprzedajesz nie produkt, sprzedajesz integrację systemu.

Simon Mohr, dyrektor zarządzający, Stonegate IT Ltd.

Gama rozwiązań chmurowych, dostarczana przez OVH, spełnia wymagania klientów Stonegate w zakresie elastyczności, skalowalności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa.  Ponadto, praktyczne wsparcie ekspertów OVH pomaga zespołom Stonegate w pełnym wykorzystaniu możliwości narzędzi OVH.

Szybkość, z jaką OVH wdraża usługi w swoich centrach danych, okazała się ogromną zaletą dla firmy Stonegate, gdyż dzięki temu może ona z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów oraz sprostać ich zmieniającym się wymaganiom, przy zachowaniu ciągłości działania usług. Stały kontakt z inżynierami sieci oraz partnerskie relacje ze specjalistami zajmującymi się poszczególnymi produktami okazały się również nieocenione. Dzięki temu klienci mogą czerpać maksimum korzyści z nowych rozwiązań.

Zaangażowanie OVH w działalność Open Cloud Foundation stanowi ważny aspekt współpracy, ponieważ idealnie wpisuje się w filozofię spółki Stonegate, dotyczącą otwartych standardów i gwarantuje, że OVH zapewni współoperatywność rozwiązań oraz odwracalność danych, pozostawiając klientom wybór dostawcy chmury obliczeniowej.  To właśnie otwartość standardów pozwala na większą elastyczność w zakresie możliwości łączenia wielu infrastruktur, niezależnie od tego, gdzie i u jakiego dostawcy są hostowane.

Korzyści

Partnerstwo z OVH - już na samym początku współpracy - przyniosło firmie Stonegate wymierne korzyści w postaci udanej migracji, przeprowadzanej dla spółki Newscast (której Stonegate została zarekomendowana przez OVH). Stonegate, ściśle współpracując z zespołem OVH, szybko i precyzyjnie określiło wymagania klienta, po czym bezproblemowo przeprowadziło migrację systemów firmy Newscast do wydajnej i dobrze zaprojektowanej infrastruktury. Sukces ten został następnie powtórzony przy okazji realizacji wielu innych projektów.

Eksperci Stonegate brali również udział w warsztatach OVH Academy, aby pogłębić wiedzę na temat infrastruktury OVH, a także możliwości, jakie ona oferuje w zakresie projektowania i dostarczania hybrydowych rozwiązań w chmurze, przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak vRack i Load Balancer.

Zdolność do szybkiego dostarczania klientom skrojonych na miarę rozwiązań hostingowych była kluczem do przeobrażenia się Stonegate z firmy specjalizującej się w migracjach w dostawcę usług zarządzanych.

Technologia nie jest widoczna na pierwszym planie, pozostaje w tle. Różnica między dobrym, a złym dostawcą usług IT przejawia się w sposobie, w jaki komunikuje się on i prezentuje klientowi. Wspólnie wykonaliśmy naprawdę solidną pracę.

Simon Mohr, Managing Director, Stonegate IT Ltd.