Rozwiązania hostingowe, które wspierają potrzeby ekspertów od migracji IT

OVH i Stonegate IT Ltd.

Stonegate Case Study
10,000+ servers and applications migrated to cloud environments

+10 000

serwerów i aplikacji zmigrowanych do chmury

120s server delivery time

120s 

czas dostarczania serwerów

100% adherence to open standards and no vendor lock-in

100%

współoperatywności i odwracalności danych

The background

Stonegate IT Ltd. jest jednym z wiodących dostawców usług IT dla brytyjskich przedsiębiorstw. Ich zakres działalności obejmuje zarządzanie infrastrukturą, konsulting oraz migracje, zarówno infrastruktur, jak i aplikacji webowych. Od 2007 roku spółka przeprowadziła migracje serwerów i aplikacji do rozwiązań chmurowych (lub chmury hybrydowej) u ponad 10 000 klientów oraz zapewniła im wsparcie techniczne, tak aby mogli wykorzystać w pełni wszystkie możliwości infrastruktury. OVH jest jednym z kluczowych partnerów Stonegate, świadczącym szeroką gamę usług hostingowych i zapewniającym ich skalowalność, niezawodność oraz gwarancję uruchomienia w bardzo krótkim czasie. Dzięki współpracy z globalnym dostawcą rozwiązań chmurowych, Stonegate mogła skupić się na rozwijaniu swoich kompetencji w zakresie realizacji szybkich, stabilnych i bezpiecznych migracji.

Simon Mohr, dyrektor zarządzający w Stonegate, opowiedział nam o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowatorskich technologii informacyjnych oraz o tym, jak dzięki partnerstwu z OVH jego firma zyskała zasoby i elastyczność umożliwiające ich podjęcie.

The challenge

W świetle dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych, działalność klientów Stonegate wymaga elastycznego podejścia do IT, zwłaszcza w kwestii przenoszenia infrastruktury. Decyzje o migracji często zapadają w ostatniej chwili, co wiąże się z krótkim terminem realizacji i specyficznymi wymaganiami dotyczącymi nowej infrastruktury. W takiej sytuacji nieodzowne jest zaufanie wobec dostawcy infrastruktury hostingowej. Rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań poszczególnych klientów, muszą być uruchamiane szybko, aby firma Stonegate mogła w krótkim czasie zapewnić solidną i niezawodną infrastrukturę.

Ponadto Stonegate jest zwolennikiem otwartych standardów i interoperacyjności. Wcześniej spółka ta współpracowała z dostawcami usług hostingowych, którzy zapewniali, że klienci nie będą zmuszeni do korzystania z zamkniętych standardów. Niestety nie dotrzymali obietnicy. Dlatego Stonegate postawił na współpracę z dostawcą, który jest rzeczywiście zaangażowany w promocję otwartych standardów w IT i je stosuje.

The solution

“Branża IT jest bardzo specyficzna, ponieważ sprzedajesz nie produkt, sprzedajesz integrację systemu”.

Simon Mohr, dyrektor zarządzający, Stonegate IT Ltd.

Gama rozwiązań chmurowych, dostarczana przez OVH, spełnia wymagania klientów Stonegate w zakresie elastyczności, skalowalności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa.  Ponadto, praktyczne wsparcie ekspertów OVH pomaga zespołom Stonegate w pełnym wykorzystaniu możliwości narzędzi OVH.

Szybkość, z jaką OVH wdraża usługi w swoich centrach danych, okazała się ogromną zaletą dla firmy Stonegate, gdyż dzięki temu może ona z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów oraz sprostać ich zmieniającym się wymaganiom, przy zachowaniu ciągłości działania usług. Stały kontakt z inżynierami sieci oraz partnerskie relacje ze specjalistami zajmującymi się poszczególnymi produktami okazały się również nieocenione. Dzięki temu klienci mogą czerpać maksimum korzyści z nowych rozwiązań.

Zaangażowanie OVH w działalność Open Cloud Foundation stanowi ważny aspekt współpracy, ponieważ idealnie wpisuje się w filozofię spółki Stonegate, dotyczącą otwartych standardów i gwarantuje, że OVH zapewni współoperatywność rozwiązań oraz odwracalność danych, pozostawiając klientom wybór dostawcy chmury obliczeniowej.  To właśnie otwartość standardów pozwala na większą elastyczność w zakresie możliwości łączenia wielu infrastruktur, niezależnie od tego, gdzie i u jakiego dostawcy są hostowane.

The result

Partnerstwo z OVH - już na samym początku współpracy - przyniosło firmie Stonegate wymierne korzyści w postaci udanej migracji, przeprowadzanej dla spółki Newscast (której Stonegate została zarekomendowana przez OVH). Stonegate, ściśle współpracując z zespołem OVH, szybko i precyzyjnie określiło wymagania klienta, po czym bezproblemowo przeprowadziło migrację systemów firmy Newscast do wydajnej i dobrze zaprojektowanej infrastruktury. Sukces ten został następnie powtórzony przy okazji realizacji wielu innych projektów.

Eksperci Stonegate brali również udział w warsztatach OVH Academy, aby pogłębić wiedzę na temat infrastruktury OVH, a także możliwości, jakie ona oferuje w zakresie projektowania i dostarczania hybrydowych rozwiązań w chmurze, przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak vRack i Load Balancer.

Zdolność do szybkiego dostarczania klientom skrojonych na miarę rozwiązań hostingowych była kluczem do przeobrażenia się Stonegate z firmy specjalizującej się w migracjach w dostawcę usług zarządzanych.

“Technologia nie jest widoczna na pierwszym planie, pozostaje w tle. Różnica między dobrym, a złym dostawcą usług IT przejawia się w sposobie, w jaki komunikuje się on i prezentuje klientowi. Wspólnie wykonaliśmy naprawdę solidną pracę."

Simon Mohr, Managing Director, Stonegate IT Ltd.