Prześlij swoje CV


Żadna z ofert nie odpowiada Twojemu profilowi, ale chcesz wziąć udział w przygodzie? Prześlij nam swoją aplikację. Codziennie szukamy nowych talentów na dostępne stanowiska pracy i staży.


Kandydatura spontaniczna


Słowo od DRHW OVH oferujemy wspólną pracę pełną wyzwań opartą na innowacyjności i pasji.

Wszyscy pracownicy OVH, bez względu na wykonywany zawód i strefę geograficzną, mają ten sam cel, którym jest OVH jako światowy lider hostingu internetowego.

Zatrudniamy od 250 do 300 osób rocznie. Pozwalamy im na rozwój w grupie ukierunkowanej na przyszłość. Stale poszukujemy nowych talentów, które uzupełniają nasze zespoły i uczestniczą w naszej przygodzie!


Antoine Tison – DRH Groupe

Sprawdź nasze wartości
Proces rekrutacji


Rekrutacja w OVH to kompletny proces gwarantujący obiektywność i bezstronność. Liczą się wiedza i umiejętności.